INTRODUCÉS

WAT IS EEN INTRODUCÉ EN HOE WERKT HET ?

OM WIE GAAT HET?

Introducés zijn professionals met een gevorderde loopbaan die graag hun kennis willen overdragen aan leerlingen of studenten. Voordat zij besluiten om met een opleiding starten willen zij zeker weten of deze ambitie reëel is. Om die wens te onderzoeken lopen zij mee met een bevoegde docent en geven zij gedurende hun oriëntatieperiode 1 of twee klassen per week les. Bevalt de kennismaking, dan starten zij een opleidingstraject op een lerarenopleiding.

WAT DOET ONDERWIJSBEKWAAM?

Onderwijsbekwaam bemiddelt tussen de scholen en de introducé. Wij werven kandidaten en onderhouden contacten met scholen. Als een kandidaat zich bij ons meldt, brengen wij hem of haar in contact met een school. 

WAT LEVERT HET OP?

Als een introducé na de kennismaking kiest voor een opleidingsarrangement dat leidt tot een bevoegdheid, dan wordt met deze werkwijze een bijdrage geleverd aan het wegwerken van het lerarentekort. 
Een bedrijf dat een introducé ruimte biedt voor de oriëntatieperiode heeft een werknemer die ervaring opdoet in een ander beroepsveld en begeleid wordt in het ontwikkelen van nieuwe competenties. Mogelijk raakt het bedrijf een goede werknemers kwijt aan het onderwijs, maar vaker vindt de werknemer via een parttime constructie een goede werkbalans en behoudt het bedrijf een (weer) gelukkige en gemotiveerde werknemer.

HOE WERKT HET IN DE SCHOLEN?

De introducé werkt samen met de sectie en volgt de methode, de leerlijn of het PTA en gebruikt de toetsen van de sectie. De introducé is (nog) geen docent. Hij of zij is te vergelijken met een gastdocent. 

WETTELIJKE STATUS

De Wet Voortgezet Onderwijs artikel 33, lid 3 en 15 en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs artikel 4.2.1. lid 5 en 6 biedt ruimte voor deze constructie. Het ministerie heeft een aanpak van het lerarentekort langs 6 hoofdlijnen. Binnen de 6e hoofdlijn – innovatieve ideeën – biedt het ministerie nadrukkelijk ruimte voor onze experts. 

Kunnen we wat voor jou betekenen? Laat het ons weten.