GEEF AMBITIE EEN KANS

EN LOS HET LERARENTEKORT OP

Onze introducés zijn gemotiveerde professionals die willen onderzoeken of het vak van docent voor hen geschikt is. U biedt hen maximaal 4 uren per week de gelegenheid om mee te lopen met een docent en binnen die constructie aan één of twee klassen les te geven. Bevalt de kennismaking, dan zoeken wij met de introducé naar een studie-arrangement voor de lesbevoegdheid.

De introducé komt niet zomaar uw school binnen. Als u dat wilt, nemen wij de kandidaten een assessment af. Zo nodig trainen wij de introducés op hun vaardigheden en scholen wij hun kennis bij. Ook nemen wij een vaktoets af. In sommige gevallen is het kennisniveau vergelijkbaar met dat van uw vakdocent, zoals kan bij een professional die een vreemde taal vloeiend spreekt, of een analist voor wie de school-wiskunde geen geheimen kent.