PARTNERS

flex-onderwijs

Flex-onderwijs staat voor een transparante werkzijde waarbij autonomie en kwaliteit van toegevoegde waarde moeten zijn. 

"Direct een flexibele en bevoegde docent om uitval binnen het team te voorkomen"

O

ROTTERDAMS TECHNIEK- & TECHNOLOGIEPACt

Onderwijsbekwaam wil een rol vervullen bij het traject waarbij vakmensen lessen verzorgen in scholen. Wij assessen of de vakmensen startbekwaam zijn, of zorgen ervoor dat zij dat worden. Het platform noemt dit onderdeel in hun aanbod. Voor bedrijven is duaal docentschap een kans om werknemers nieuwe kennis en vaardigheden op te laten doen in een onderwijscontext en toekomstige werknemers beter te leren kennen.”

"Het bedrijfsleven kan het (beroeps) onderwijs versterken door aan te geven waar zij behoefte aan heeft en (onderdelen van) het onderwijs samen vorm te geven."

BESMART ACADEMY

Onderwijsbekwaam werkt samen met BeSmart bij het plaatsen van bekwame informatica-professionals in scholen. Wij assessen of de vakmensen startbekwaam zijn, of zorgen ervoor dat zij dat worden. 

"De vakken Digitale Wereld en Informatica gaan in op welke concepten en technologieën achter toepassingen schuil gaan. De lespakketten kunnen in combinatie met training van bestaande docenten of, indien gewenst met vakbekwame docenten geleverd worden."