ASSESSMENTS

KWALITEIT STAAT VOOROP: bekwaam VOOR DE KLAS

Onze introducés zijn geen docenten. Het zijn ervaren professionals die in hun loopbaan competenties hebben verworven die inzet als expert op scholen mogelijk maakt.  Bij het huidige lerarentekort is hun hulp en mogelijk toetreding meer dan welkom. Onze introducés vormen een waardevol potentieel waarmee het tekort wordt bestreden. Zij zijn ook een verrijking voor het onderwijs, maar alleen als zij voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Wij leggen onze introducés een assessment voor. Wij werken daarvoor samen met een gerenommeerd bureau, waarmee we een assessment hebben ontwikkeld. De basis hiervan is de AMVB Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, waarin de eisen worden geformuleerd waaraan aan een docent moet voldoen. Het assessment bestaat uit drie onderdelen:

* een onderzoek op vakinhoudelijke kennis en snapsnelheid.
* een professioneel assessment, waarbij o.a. motivatie, drijfveren en overtuigingen worden getest. Het assessment wordt afgesloten met een rollenspel met trainingsacteurs. 
* een gesprek over het gedrag van een docent voor de klas.