Van gastdocent naar introducé

Vaak is het de vakdocent die met het idee komt en de schoolleiding vraagt of een kennis welkom is om in een aantal parallelklassen te vertellen over zijn ervaringen of expertise. Na afloop van de gastlessen is iedereen tevreden. De leerlingen hebben een mooie les gehad en kennis gemaakt met een professional die in het vakgebied excelleert, de gastdocent gaat overladen met complimenten terug naar zijn werk, de vakdocent ziet klassen die gemotiveerd zijn door het andere verhaal en de school voldoet met deze gastlessen aan de loopbaanoriëntatie. Iedereen tevreden. Een herhaling ligt voor de hand, maar toch gebeurt dat opvallend weinig. De oorzaak hiervan ligt in de organisatiedruk. Het kost de vakdocent, de roostermaker en de gastdocent moeite. Bovendien accepteren de collega’s van de vakdocent het voor die ene keer dat hun les vervalt vanwege de achter elkaar geplaatste lessen, maar dat moet geen gewoonte worden.
Zou dat anders zijn wanneer de gastdocent bekwaam is om zelfstandig de lessen te geven en hij of zij volgens het rooster gedurende het schooljaar de lessen aan de verschillende klassen geeft? Voor de vakdocent zou het betekenen dat hij niet aanwezig hoeft te zijn en dus andere zaken kan doen gedurende die lesuren. Voor de gastdocent bekent het dat hij toestemming moet krijgen van zijn baas om gedurende een jaar regelmatig een aantal uren weg is om deze lessen te geven.
Wat als aan die voorwaarden wordt voldaan? Bedrijven staan open voor deze activiteit en stimuleren hun medewerkers om gedurende een cursusjaar of een deel daarvan hun kennis en ervaring te delen met klassen.

Gastdocenten kunnen als introducé zelfstandig enkele lessen geven als hij of zij voldoet aan dit profiel:
– deskundig in de in het curriculum gevatte leerstof
– competent in het overdragen van kennis
– in het bezit van de juiste attitudes.

Onderwijsbekwaam neemt het assessment af en matcht de bekwame ‘introducés’ met scholen.